มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ผู้ดูแลระบบ

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
นายอับดุลเลาะห์ วาเตะ บัณฑิตแรรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอทุ่งยางแดง 087-2928575 ทุ่งยางแดง ปัตตานี ไทย
นายมูฮัมมัด มานะ บัณฑิตแรรงงานประจำตำบลปากู 086-2899512 ทุ่งยางแดง ปัตตานี ไทย