มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ ระบบ MOU เขียนโดย อับดุลเลาะ 426
บัณฑิตแรงงานอำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วมโครงการ : สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ เขียนโดย อับดุลเลาะ 382
พิธีเปิดโครงการ : สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน เขียนโดย อับดุลเลาะ 402
ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดปัตตานี เขียนโดย อับดุลเลาะ 437
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย อับดุลเลาะ 1084
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานและข้อมูลด้านแรงงาน เขียนโดย อับดุลเลาะ 396
โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี เขียนโดย อับดุลเลาะ 473
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ เขียนโดย อับดุลเลาะ 434
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE FIN RUN” เขียนโดย อับดุลเลาะ 527
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี เขียนโดย อับดุลเลาะ 461