มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสภาสันติสุข ตำบลน้ำดำครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย อับดุลเลาะ 412
ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี เดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย อับดุลเลาะ 418
ร่วมมอบเงิน/ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้บ้าน เขียนโดย อับดุลเลาะ 390
ลงพื้นที่เยียมเยียน และติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตฯ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของบัณฑิตแรงงานที่จะดำเนินการในพิ้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย อับดุลเลาะ 396
บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน รับประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงแรงงาน เขียนโดย อับดุลเลาะ 379
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการอำเภอทุ่งยางแดง เขียนโดย อับดุลเลาะ 409
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร เขียนโดย อับดุลเลาะ 379
ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2562 เขียนโดย อับดุลเลาะ 418
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทำขนมอาซูรอ เขียนโดย อับดุลเลาะ 458
ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงาน และ ข้อมูลด้านแรงงาน เขียนโดย อับดุลเลาะ 432