มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการปฎิบัติงานของบัณฑิตแรงงานอำเภอทุ่งยางแดง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 262
โครงการ ยกระดับกลุ่มอาชีพต่อยอดสู่ความยั่งยืน (หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี) เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 254
เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุ่งยางแดง เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 257
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 410
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 248
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 395
ข่าวสำนักงานประกันสังคม เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 247
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 253
ข่าวกระทรวงแรงาน (วัคซีน) เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 214
ข่าวกระทรวงแรงาน (17/05/64) เขียนโดย อาซีซะ อาแวกือจิ 205