ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ไตรมาสที่1-2 (ตุลาคม-มีนาคม 2564)

เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่ กรณีรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้าง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมและรักษระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ให้แก่นายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่ฯ
เขียนโดย PANDI

23 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมตัดเย็บหมวกกะปิเย๊าะ โดยมี นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชนศรัทธาบ้านสุไหงปาแน หมู่ที่ 1 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

laughingสำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์หมวกของทางกลุ่มอาชีพนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-658-7279 สาบูดิน มะแซ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา อ.เมืองปัตตานีcool

อ่านเพิ่มเติม: โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562...
เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564