ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

??ประกาศรับสมัครฝึกอบรม??
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี ร่วมกับ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม #นักชงมืออาชีพ 18 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ได้้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดCOVID19 ผู้ที่สนใจทั่วไปและแรงงานอิสระที่จะนำทักษะไปประกอบอาชีพร้านเครื่องดื่ม #อายุ18ปีขึ้นไป
? ฝึกอบรมเดือน 11 - 12 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
#สมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
#ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบ25คน ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
#โทร. 09 8026 1377
เขียนโดย Avatif

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสาคอบน ร่วมกับทีมตำบลสาคอบน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนำร่องหมู่บ้านสันติสุขและข้อมูลด้านแรงงาน ณ บ้านบาตะกูโบร์ ม.1 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตตานี

 
เขียนโดย Avatif

วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.63 วิทยากรจาก สพร.23 จ.ปน. มาบรรยายธรรม ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาช่างเชื่อม โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอมายอ ให้เกียรติเดินทางมาพบปะบัณฑิตแรงงานและผู้ฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน ณ สุเหร่าบ้านกาโต ม.4 ต.ตรัง อ.มายอ