ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ประชาสัมพันธ์แรงงานนอกระบบ  ภารกิจของกระทรวงแรงงานและรับสมัครผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 รายใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอมายอ