ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 8 พ.ย. 61 นายนิแอ เจะหมะ ปลัดประจำตำบลลางา รักษาการนายอำเภอมายอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการทำเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเป้าหมาย 16 ราย โดยมีแรงงานจังหวัดปัตตานีมาให้นโยบายแนวการฝึกอาชีพให้กับผู้ฝึกในครั้งนี้

 

 
เขียนโดย Avatif

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน นำบริการสาธิตอาชีพและแจกสูตรการทำแซนวิชทูน่าให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านบูดน ม.1 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 14 ม.ค.63 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ได้รับมอบหมายจากสนง.จัดหางานจังหวัดปัตตานี ประสานประชาชนในพื้นที่เพื่อมาเข้าร่วมอบรมโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบการไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ความรู้เรื่องการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย ณ หอประชุมอำเภอมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี