ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลกระหวะ บูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอมายอดำเนินโครงการฝึกอาชีพเสิรมแรงงานนอกระบบ การทำไข่เค็มและเครื่องแกง ม.2บัานพอเบาะ ต.กระหวะ ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

 
เขียนโดย Avatif

วันที่ 30 เมษายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อที่อำเภอมายอ โดยนำบริการสาธิตอาชีพการทำขนมปุยฝ้ายและแจกสูตรให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านม่วงเงิน ม.1 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการออกแบบฉลากสินค้า เพื่อต่อยอดกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี