ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บัณฑิตแรงงานอ.มายอ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อพ่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมี นายรอยาลี  ยะดะหะ นายอำเภอมายอ  ร่วมเป็นประธานในพิธี  ณ  เขาฤาษี  ตำบลมายอ  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Avatif

เมื่อวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของหน่วยงานฯ ให้แก่บัณฑิตแรงงานในการขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานตำบลปะโดดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ กิจกรรมการทำไซดักกุ้ง หลักสูตรอาชีพเสริม 18 ชม. ณ ม.1 ตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562