ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

24 เม.ย. 61 บรง.อ.มายอ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน” โดยนำบริการสาธิตอาชีพและแจกสูตรการทำสลัดโรลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาตำบลปานัน ม.2 ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี