ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานผู้สูงอายุ) จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กิจกรรมการทำขนม (โรตีกรอบ ขนมไข่ กะหรี่ปั๊บ ขนมชั้น ขนมดอกจอก ขนมจีบ ขนมผูกรัก ถั่วแปบ ) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2564 ณ คารอเนกประสงค์บ้านสมาหอ หมู่ที่ 3 ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Avatif

บัณฑิตแรงงานดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กิจกรรมการตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบสตรี ดำเนินการวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ตาดีกาดารุลมุตตากีม หมู่ที่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มแรงงานนอกระบบฝึกอาชีพ จำนวน 16 คน

เขียนโดย Avatif

??ประกาศรับสมัครฝึกอบรม??
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน23ปัตตานี ร่วมกับ บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม #นักชงมืออาชีพ 18 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ได้้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดCOVID19 ผู้ที่สนใจทั่วไปและแรงงานอิสระที่จะนำทักษะไปประกอบอาชีพร้านเครื่องดื่ม #อายุ18ปีขึ้นไป
? ฝึกอบรมเดือน 11 - 12 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
#สมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
#ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบ25คน ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
#โทร. 09 8026 1377