ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 266

วันที่14 มกราคม 2564 บัณฑิตแรงงานมายอ ร่วมด้วยบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมือง ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี