ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 277

วันที่ 8 มกราคม 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ  หลักสูตรการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ โดยมีปลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล และนายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการฯ และพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 8-12 ม.ค. 64