ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 275

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชย ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต้องหยุดงานเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจ่ายชดเชยให้ 50% เพื่อดูแลช่วยเหลือกันในยามสถานการณ์แบบนี้ อย่างเต็มที่ ขอให้กำลังใจทุกท่าน เดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นภาวะปกติในเร็วๆนี้ ขอให้เชื่อมั่นและให้กำลังใจกันและกัน