ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

โครงสร้างบุคลากร

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 2673

บุคลากรศูนย์แรงานอำเภอมายอ

     
นางสาวอามีนา  หามะ
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลลางา
ประธาน
โทร 087-2964411
   นางสาวอาวาตีฟ  หามะ
บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงาน
โทร 085-5856550
 

 

 
นางสาวอาดีละห์  แวสะมาแอ
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปานัน
โทร 087-2984733
นายมะคอยู  มูดอ
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบลตรัง
โทร 082-8218981
นางสาวอานารีซะห์ เปาะซา  
  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลเกาะจัน
โทร 086-2897620
     
นายยูโซะ  ซีวา
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปะโด
โทร 081-7486779
นายอดุลย์  หะมะ
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลมายอ
โทร 082-8247808
นายปรัชญา  ขาเดร์
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลถนน
โทร 086-0593435
 นายสกรี  มะเซ็ง
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกระหวะ
โทร 081-0923660
นางสาวสูรณี  สาเระ
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสาคอใต้
โทร 065-5133418
           นางสาวอาอีเสาะ  มามุ                  
บัณฑิตแรงงานประจำ ต.ลุโบะยิไร
โทร 081-3682458
     
นางสาวดารุณี  หะยีมะลี
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสาคอบน 
โทร 0898690732
นางสาวนาปีสะ  ตาเห
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกระเสาะ
โทร 084-8579610
 นายอิดเดรส  เจะมิง
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลสะกำ
โทร 081-0987299

 

 

 

 

โครงสร้างบุคลากร