ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

หน้าหลัก

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 1130

 

 

วันที่ 6-7 กันยายน 2561 บรง.อ.มายอร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและสรุปปัญหา/อุปสรรคจากกิจกรรมโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 นำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา