ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

                                      แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ
 
 
 
 
 
เขียนโดย Avatif

วันที่14 มกราคม 2564 บัณฑิตแรงงานมายอ ร่วมด้วยบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมือง ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชย ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ต้องหยุดงานเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจ่ายชดเชยให้ 50% เพื่อดูแลช่วยเหลือกันในยามสถานการณ์แบบนี้ อย่างเต็มที่ ขอให้กำลังใจทุกท่าน เดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นภาวะปกติในเร็วๆนี้ ขอให้เชื่อมั่นและให้กำลังใจกันและกัน