มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี

บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลานร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่ลาน ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี ณ ด่านตรวจถนนสาย 418