มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

สำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลานสำรวจข้อมูลผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค โควิด- 19