มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลานร่วมกับที่ว่าการอำเภอแม่ลานและส่วนราชการ ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บ้านผู้ได้รับผลกระทบและเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)