มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

บันทึกข้อมูลด้านแรงงาน

บัณฑิตแรงานอำเภอแม่ลาน ร่วมกันบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564