มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 บัณฑิตแรงงานอำเภอแม่ลาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อรับมอบนโบายการทำงานจากส่วนต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงาน และติดตามการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา โดยมีนายสะนิ  เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี