มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประชุมแนวทางการดำเนินงานและตรวจติดตามผลการดำเนินงานบัณฑิตแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประชุมแนวทางการดำเนินงานและตรวจติดตามผลการดำเนินงานบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงและแก้ไขให้ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ โดยมี แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้กำกับบัณฑิตแรงงาน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ตัวแทนบัณฑิตแรงงาน และตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีนัครี ชั้น 2 โรงแรมเซาว์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี