มีข้อผิดพลาด
  • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดปัตตานี เขียนโดย รีณาร์ 213
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน เขียนโดย รีณาร์ 219
สำรวจข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เขียนโดย รีณาร์ 232
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เขียนโดย รีณาร์ 213
บันทึกข้อมูลด้านแรงงาน เขียนโดย รีณาร์ 206
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม2564 เขียนโดย รีณาร์ 247
ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประชุมแนวทางการดำเนินงานและตรวจติดตามผลการดำเนินงานบัณฑิตแรงงาน เขียนโดย รีณาร์ 248
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะแำก่แรงงานนอกระบบ เขียนโดย รีณาร์ 248
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย รีณาร์ 251
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงาน เขียนโดย รีณาร์ 254