ศูนย์แรงงานอำเภอกะพ้อ ,
จังหวัดปัตตานี 94230

(091) 8477876
labourkapho@gmail.com

เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

 วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่อำเภอกะพ้อ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม: พิธีโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ อำเภอกะพ้อ ประจำปีงบฯ 2564
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม: วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เขียนโดย นายอิสมาน โซะนิลี

30/11/63 วันที 7 ของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมฝึกอาชีพในพื้นที่อำเภอกะพ้อ