สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

กิจกรรมเด่น ปี 60 ของบัณฑิตแรงงาน'ตานี ตอนที่1

 

กิจกรรมเด่น ปี 60 ของบัณฑิตแรงงาน'ตานี ตอนที่2

 

กิจกรรมเด่น ปี 60 ของบัณฑิตแรงงาน'ตานี ตอนที่3

 

ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฎิบัตการบัณฑิตแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2560

บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานฯ