สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1953

บัณฑิตแรงงานอำเภอหนองจิก จัดโครงการ สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี ปี 2563

วันที่ 21 พ.ย 62 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ครั้งที่ 1 กิจกรรม : แรงงานตานีร่วมใจทาสีและปรับภูมิทัศน์ตาดีกานูรูลยันนะห์ โดยมี นายวิชิต อ่อนทองอิน ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนตาดีกานูรูลยันนะห์ หมู่ที่ 1 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี