สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1628

 

รวมพลังเครือข่ายแรงงาน'ตานีทำความดีถวายพ่อภูมิพล

 

 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน และ อาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม "เครือข่ายแรงงานจังหวัดปัตตานีทำความดีเพื่อพ่อภูมิพล"ภายใต้โครงการ รวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ปี2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ศูนย์การศึกษาอิสลาม มัสยิดบ้านบางปลาหมอ  หมู่ที่ 2 ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี