สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 2338

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงาน จ.ปน. 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  :  ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้องบทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิตแรงงาน
เน้นย้ำ
บัณฑิตแรงงาน'ตานี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพี่น้องประชาชน ”และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมเสวนาการทำงานให้เกิดผลสิมฤทธิ์ต่อประชาชน เพื่อนำไปขับเคลื่อนภารกิจฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี