สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1591

บัณฑิตแรงงาน อำเภอกะพ้อ ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 : บัณฑิตแรงงานอำเภอกะพ้อ ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี  
ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี  ตำบลกะรุบี  อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โดยมี จ่าเอกพันธ์ชิต  กิจหวัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ แทนแรงงานจังหวัดปัตตานี
นำข้าราชการเจ้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการในพื้นที่