สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

Home

ฮิต: 1877

จบหลักสูตร พัฒนาเว็บไซต์ด้วย joomla364

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 : วันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรพันาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน ในหัวข้อการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการด้วย Joomla CMS ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560  ณ สถาบัณพัฒนาฝีมืแรงงาน 23 ปัตตานี ขอขอบคุณ อาจารย์ สุนทร หมัดแล้  ที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้แก่บัณฑิตแรงงานที่เข้าร่วมอบรม