สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงาน อำเภอยะรัง ดำเนินโครงการคลินิคแรงงานฯ