สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

    สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ดำเนินโครงการ พัฒนาเว็บไซต์ให้บริการด้านแรงงานโดยศูนย์แรงงานประจำอำเภอระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี