สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปัตตานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑ (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปโดยวิธีสอบข้อเขียน) ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)