สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ,
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ศูนย์แรงงานอำเภอปะนาเระ จัดโครงการ ศูนย์แรงงานเคลื่อที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่พื้นที่ชุมชนจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ศรง.อำเภอปะนาเระ