ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู ,
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

มื่อวันที่27-29 สิงหาคม 2562บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีเข้า ร่วมโครงการ : สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ & รีสอร์ทอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2562 บัณฑึกแรงงานร่วมออกบู๊คขายปลากระพง ณ ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

27/7/2562