ศูนย์แรงงานอำเภอยะหริ่ง ต.ยามู ,
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

     วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโอฬาร บิลสัน  นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “สำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี" (อำเภอยะหริ่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมโดยศูนย์แรงงาน/ทีมงานบัณฑิตแรงงาน อ.ยะหริ่ง ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยการร่วมกันพัฒนาและทาสีมัสยิดนะห์ฎอตุลชูบาน  ม.๕ ต.ปิยามุมัง โดยมี พระครูอุดมธรรมาทร (ท่านมุข) เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง  , โต๊ะอิหม่าม/ผู้นำศาสนา,จิตอาสาอำเภอยะหริ่ง,นายธาตรี ศรีนนท์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปิยามุมัง, (รก.)ปลัด อบต.ปิยามุมัง,ผบ.ร้อย ทพ. ๔๒๐๓ , เจ้าหน้าที่ปกครอง, ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมตำบลปิยามุมัง, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน,  ผช.ปค. , ผรส, ทีมงานบัณฑิตแรงาน, บัณฑิตอาสา , อสม.,เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทพ.๔๒๐๓, สมาชิก อส.อ.ยะหริ่ง, สมาชิก อส.ชคต.ปิยามุมังและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ มัสยิดนะห์ฎอตุลชูบาน  ตำบลปิยามุมัง  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

    วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายโอฬาร บินสัน  นายอำเภอยะหริ่ง เปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       กิจกรรม ร่วมกันทาสีสุเหร่านูรุลเตาฟิก ณ บ้านภูมีน้ำพุ่ง ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

เขียนโดย พรธิณี
หมวด:

วันอังคาร  ที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "Yaring Sunrise Run 2019" ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง  , รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายดูแลสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง ณ  บริเวณชายหาดตะโละกาโปร์  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี