ศูนย์แรงงานอำเภอปะนาเระ,
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

เขียนโดย paosi

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอปะนาเระ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
เขียนโดย paosi

วันที่28 กันยายน 2561 บัณฑิตแรงงาน ต.ปะนาเระ ลงพื้นที่สำรวจ

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจการมีงานทำและการประกอบอาชีพ