ศูนย์แรงงานอำเภอปะนาเระ,
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

เขียนโดย paosi

13 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานและตัวแทนอาสาสมัครแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง