ศูนย์แรงงานอำเภอปะนาเระ,
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130

เขียนโดย paosi

วันที่ 12 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงาน อ.ปะนาเระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดรอบบาลาเซาะ(อาคารละมาด)ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ

 
เขียนโดย paosi

วันที่ 7 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลดอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดำเนินกิจกรรมกวนอาสูรอ ณ ม.2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

เขียนโดย paosi

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานจัดหางานได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้

อ่านเพิ่มเติม: การรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ระบบ MOU