ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

23 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมตัดเย็บหมวกกะปิเย๊าะ โดยมี นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชนศรัทธาบ้านสุไหงปาแน หมู่ที่ 1 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

laughingสำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์หมวกของทางกลุ่มอาชีพนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-658-7279 สาบูดิน มะแซ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา อ.เมืองปัตตานีcool

อ่านเพิ่มเติม: โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562...
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 : นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2562
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานฯ และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว
เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตะลุโบะ เปิดฝึกอาชีพโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ สาขาการทำขนมโบราณ

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตะลุโบะ เปิดฝึกอาชีพโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ สาขาการทำขนมโบราณ