ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”(ปลูกต้นไม้) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ หาดรูสะมิแล ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” :: โดยมี นายไชยพร  นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่มาให้บริการประชาชน ในส่วนของบัณฑิตแรงงานได้มีการสาธิตอาชีพการทำขนมรวมมิตร และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ได้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่  ณ บ้านบานา หมู่ที่ 2 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

เขียนโดย aminoh mee

เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ลานศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานี

เขียนโดย Muhammadpandi Seng

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองเข้าร่วมให้บริการ ภารกิจด้านแรงงาน ณ อบต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่