ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองปัตตานี,
ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

084-9956140,088-3955586
nohmee_vee@hotmail.com

เขียนโดย PANDI

23 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี ปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมตัดเย็บหมวกกะปิเย๊าะ โดยมี นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพชุมชนศรัทธาบ้านสุไหงปาแน หมู่ที่ 1 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

laughingสำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์หมวกของทางกลุ่มอาชีพนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-658-7279 สาบูดิน มะแซ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบานา อ.เมืองปัตตานีcool

อ่านเพิ่มเติม: โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562...
เขียนโดย aminoh mee

บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรม : การทำไม้กวาดดอกหญ้า

อ่านเพิ่มเติม: บัณฑิตแรงงานอำเภอเมืองปัตตานี จัดทำโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดปัตตานี...
เขียนโดย aminoh mee

ครม.เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ทำบัตรสีชมพู เพื่ออยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเป็นกรณีพิเศษ