ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 30 เมษายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อที่อำเภอมายอ โดยนำบริการสาธิตอาชีพการทำขนมปุยฝ้ายและแจกสูตรให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านม่วงเงิน ม.1 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 8 พ.ย. 61 นายนิแอ เจะหมะ ปลัดประจำตำบลลางา รักษาการนายอำเภอมายอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการทำเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเป้าหมาย 16 ราย โดยมีแรงงานจังหวัดปัตตานีมาให้นโยบายแนวการฝึกอาชีพให้กับผู้ฝึกในครั้งนี้