ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

24 เม.ย. 61 บรง.อ.มายอ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ประชาชน” โดยนำบริการสาธิตอาชีพและแจกสูตรการทำสลัดโรลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาตำบลปานัน ม.2 ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

เมื่อวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของหน่วยงานฯ ให้แก่บัณฑิตแรงงานในการขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี