ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 83

วันที่ 23 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลถนน และบัณฑิตแรงงานตำบลปะโด ร่วมเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี