ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 124

วันที่ 5 กันยายน 2562 บัณฑิตแรงงานอำภอมายอร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีพ.ศ.2562 สาธิตอาชีพและแจกสูตรการทำข้าวโพดอบเนยให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน นำบริการพร้อมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ นำบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง หมู่ที่ 2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี