ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 123

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ร่วมอบรมสร้างความเข้าใจการปรับใช้มาตรา 21 แห่งพระราชบัณญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ให้ประชาชนระดับพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมายอ