ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 101

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี  ลงพื้นที่พบปะและนิเทศน์ ศูนย์แรงงานอำเภอยมายอ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน