ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Avatif
ฮิต: 153

เมื่อวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของหน่วยงานฯ ให้แก่บัณฑิตแรงงานในการขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี