ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะและมอบแนวทางการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของหน่วยงานฯ ให้แก่บัณฑิตแรงงานในการขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Avatif

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่แนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องแก่ผู้เดินทางที่ถูกระงับการเดินทางไปต่างประเทศ ณ บ้านปาลัส ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอมายอประชุมวางแผนการดำเนินงานครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม เพื่อติดตามการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สุเหร่าบ้านสาคอ ม.1 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี