ศูนย์แรงงานอำเภอมายอ,
ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.1 ต.มายอ อ.มายอ ต.ปัตตานี

เขียนโดย Avatif

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ตำบลละ 1 อัตรา รวม 13 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ

เขียนโดย Avatif

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 บัณฑิตแรงงานตำบลมายอ และทีมโควิทอำเภอมายอ ร่วมกันจัดสถานที่เพื่อทำการย้ายสถานที่กักตัว จากโรงเรียนมายอสถิตย์ภูผา ย้ายไปที่ อาคารเทศบาล ณ เทศบาลตำบลมายอ ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี