ศูนย์แรงงานอำเภอไม้แก่น ,
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น

เขียนโดย Super User

       เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศศิพงศ์ ชูเชิด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอไม้แก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่อำเภอ บัณฑิตบัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

      เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศศิพงศ์ ชูเชิด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอไม้แก่น เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับ - ส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, เสมียนตรา, เจ้าหน้าที่อำเภอ, บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และลูกจ้างเหมาบริการเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมพลับพลา ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

          วันที่ 8 พ.ย. 63 นายขรรค์เพชร์  บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมหารือบัณฑิตที่รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ณ ห้องประชุม สนง. จัดหางานจังหวัดปัตตานี