ศูนย์แรงงานอำเภอไม้แก่น ,
ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น

เขียนโดย Super User

                13 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานฯ และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานอำเภอไม้แก่น เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 
เขียนโดย Super User

        วันที่ 12 มีนาคม 2562 : นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้กำกับบัณฑิตแรงงานพบปะและติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานในพื้นที่ของบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

เขียนโดย Super User

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอไม้แก่นร่วมต้อนรับ นาวาเอก สันติ เกศศรีวงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร เป็ันประธานพิธีเปิดโครงการพหุวัฒนธรรมลงแขกเก็บข้าว ณ บ้านดินเสมอ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี