วันที่13 มีนาคม 2562 บัณฑิตแรงงานฯ และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานอำเภอแม่ลาน เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี