foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

Get Adobe Flash player

แบบสำรวจที่2

ข้อมูลการประกอบอาชีพของท่าน คือ

เข้าสู่ระบบ

วันที่4-8 มี.ค 62 บันฑิตแรงงานประจำตำบลม่วงเตี้ย ฝึกอาชีพโครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สาขาการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ณ ม.2 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี