foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน

Get Adobe Flash player

แบบสำรวจที่2

ข้อมูลการประกอบอาชีพของท่าน คือ

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 20/2/2562 บัณฑิตแรงงานและแกนนำอาสาสมัครแรงงานอำเภอแม่ลานร่วมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอแม่ลาน